*/ ?>
Nowa era zarabiania!
Działaj aktywnie z ComperiaLead.pl
Generuj narzędzia - promuj w sieci - zarabiaj z ComperiaLead! Tylko 3 kroki do sukcesu!

Konkurs „Rozpocznij jesień na plusie, promuj lokaty z Comperia Bonus” został rozstrzygnięty

Wraz z rozliczeniem kampanii Lokata bankowa Comperia Bonus 4, rozstrzygnęliśmy nasz jesienny konkurs „Rozpocznij jesień na plusie, promuj lokaty z Comperia Bonus”. Rywalizacja o miejsca na podium była naprawdę zacięta, na szczęście do rozdania było aż pięć nagród głównych.rozstrzygniecie_cb4_final

Serdecznie gratulujemy Laureatom oraz dziękujemy wszystkim Wydawcom za aktywny udział w kampanii.

Ze szczęśliwymi Zwycięzcami skontaktowaliśmy się już mailowo w celu dalszych ustaleń. Nagrody gwarantowane zostały przyznane i są widoczne w Panelu Administracyjnym ComperiaLead w zakładce Wynagrodzenia.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami, a tymczasem przypominamy, że do spełnienia warunków Promocji Comperia Bonus 5 pozostał niespełna tydzień. Jeszcze tylko do końca grudnia można zasilić lokatę oraz wykonać co najmniej jedną transakcję kartą, aby otrzymać gwarantowany bonus.

Im więcej wypłaconych bonusów, tym większa walidacja i wyższe prowizje, a rozstrzygnięcie Promocji Comperia Bonus 5 już za miesiąc.

Magicznych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

życzymy Wam samych magicznych chwil

spędzonych w gronie najbliższych,

dużo ciepła, miłości i odrobiny wytchnienia,

a także licznych sukcesów

w nadchodzącym Nowym Roku!

wesolych_swiat

 

Dodatkowy tydzień na aktywne działania w Promocji WIELOzłotowe prowizje bonusowe

Z radością informujemy, że wraz z przedłużeniem Promocji Comperia Bonus 5 o dodatkowy tydzień, zdecydowaliśmy się przedłużyć także naszą Promocję „WIELOzłotowe prowizje bonusowe”. Dzięki temu możesz aktywnie promować kampanię aż do 14 grudnia włącznie.

Więcej czasu to większa szansa na wypracowanie jeszcze wyższej prowizji. Pamiętaj, że za każdy wniosek możesz zgarnąć nawet 105 zł! Wystarczy, że odnotujemy na Twoim koncie minimum 100 rozliczonych wniosków o Rachunek.

cb5_promocja_przedluzenie

Jeśli nie dołączyłeś jeszcze do naszej promocji – nic straconego! Wciąż masz możliwość zdobycia nagrody gwarantowanej. 150 zł czeka na każdego, kto w ramach promocji doprowadzi do założenia minimum 10 kont, dlatego nie czekaj dłużej, jeszcze dziś pobierz materiały promujące i umieść je na swoich stronach.

Dlaczego warto polecać „Konto Internetowe” Alior Banku?

 • gwarantowany bonus dla klienta – 55 zł,
 • zysk nawet 54 zł z lokaty 2-miesięcznej na 4% ,
 • 4 x Samsung Galaxy S6 lub 55 x smartwatch Sony SW2 w dodatkowym konkursie,
 • brak opłat za prowadzenie konta, przelewy internetowe, wypłaty z bankomatów oraz kartę debetową.

Nie posiadasz jeszcze konta w ComperiaLead? Zarejestruj się w naszym Programie Partnerskim jak najszybciej i pamiętaj, że w przypadku pytań nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji!

Zmiany w regulaminie Promocji „WIELOzłotowe prowizje bonusowe”

Regulamin Promocji „WIELOzłotowe prowizje bonusowe”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji „WIELOzłotowe prowizje bonusowe” jest Comperia.pl S.A.
  z siedzibą w Warszawie (02-673 Warszawa), przy ul. Konstruktorskiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy
  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000280165, NIP: 951 -220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 789, 10 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.
 1. Regulamin Promocji, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa
  i obowiązki Uczestników Promocji oraz uprawnienia Organizatora.
 1. Promocja „WIELOzłotowe prowizje bonusowe”, zwana dalej „Promocją” polega na promowaniu przez Uczestników możliwości zawarcia umów o rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, oferowany przez Alior Bank Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie (02-232), przy ul. Łopuszańskiej 38d, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178, NIP: 521-008-25-38, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 727 074 630, 00 zł, zwanym dalej: „Bankiem” lub „Alior Bankiem, w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby tych rachunków. Rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy, zwany dalej „Rachunkami”, o jakim mowa
  w niniejszym Regulaminie został zdefiniowanych w regulaminie promocji „Comperia Bonus – edycja 5” na stronie internetowej działającej w domenie www.comperiabonus.pl.
 1. Promocja trwa od 9 listopada do 8 grudnia 2015 r.
 1. Rozstrzygnięcie Promocji nastąpi do dnia 31 stycznia 2016 r.
 1. Informacja o podsumowaniu Promocji zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 1. Za każdy prawidłowo wypełniony wniosek o Rachunek Uczestnik otrzymuje 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych), przy czym w razie gdyby Uczestnik doprowadził do zawarcia większej niż ilości Rachunków niż 19 ta stawka ulega zmianie i rozliczana jest według następujących progów:
 • Próg pierwszy: za minimum 20 wniosków o Rachunek, każdy wniosek w kwocie: 95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych);
 • Próg drugi: za minimum 50 wniosków o Rachunek, każdy wniosek w kwocie: 100 zł (słownie: sto złotych);
 • Próg trzeci: za minimum 100 wniosków o Rachunek, każdy wniosek w kwocie: 105 zł (słownie: sto pięć złotych).
 1. Organizator przewidział również nagrodę gwarantowaną w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za pośrednictwo w założeniu co najmniej dziesięciu Rachunków, zgodnie z definicją §2 pkt. 7. Kwota nagrody gwarantowanej zostanie doliczona do kwoty jaką uzyskał Uczestnik zgodnie z przewidzianymi w Regulaminie progami wypłaty.
 1. Pojęcie Panel Administracyjny – oznacza stronę URL http://www.comperialead.pl, na której zostaną wyszczególnione wszystkie Produkty, które mogą być oferowane przez Partnerów.
 1. Pojęcie Program Partnerski określa zasady współpracy pomiędzy reklamodawcą a partnerem promującym produkty finansowe oraz pozafinansowe za pomocą udostępnionych narzędzi w zamian za wynagrodzenie.

§2 Zasady Promocji

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski, które poprzez dokonanie rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.
 1. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora, pracownicy Banku, Pośrednicy kredytowi i ich pracownicy oraz wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Promocji.
 1. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.
 1. Każdy Uczestnik Promocji ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Promocji.
 1. Rozpoczęcie promocji Rachunku, a tym samym wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 1. Uczestnik nie ma prawa przeniesienia obowiązków i/lub praw przyznanych mu na mocy niniejszego Regulaminu, na inne osoby lub podmioty.
 1. Uczestnicy Promocji, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Promocji (tj. od 9 listopada do 8 grudnia 2015 r.) Rachunki w promocji Comperia Bonus – edycja 5 w taki sposób, aby doprowadzić do założenia przez klientów jak największej liczby Rachunków za pomocą narzędzi wygenerowanych z Panelu ComperiaLead, zawierających specjalny link zliczający statystyki, na następujących warunkach:

I. zalogować się do panelu promocji na stronie https://comperiabonus.pl/ i wyrazić zgodę na przekazanie przez Bank Organizatorowi informacji niezbędnych do poprawnego rozliczenia Promocji tj. informacji o zawarciu Umowy o Konto Internetowe, numeru rachunku bankowego, imienia i nazwiska Klienta, numeru telefonu, adresu e-mail podane Bankowi w momencie zawarcia Umowy o Konto Internetowe. Zgoda Uczestnika na zwolnienie Banku z tajemnicy bankowej w zakresie objętym promocją znajduje się w procesie składania wniosku o Konto Internetowe.

II. Spełnić łącznie następujące warunki wypłaty Premii:

a) od 9 listopada 2015 r. do 9 grudnia 2015 r. złożyć wniosek internetowy, do którego link będzie udostępniony na stronie https://comperiabonus.pl/;

b) do 31 grudnia 2015 r., po złożeniu ww. wniosku internetowego:

– zawrzeć umowę o konto internetowe wraz z kartą debetową do tego rachunku,

– dokonać co najmniej jednej płatności kartą wydaną do konta internetowego,

– założyć lokatę 2-miesięczną na kwotę minimum 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych), a maksimum 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w systemie bankowości internetowej Banku.

c) Klient nie może posiadać żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku (w tym również T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank) po 1 stycznia 2015 r.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Kwoty, jakie uzyskał Uczestnik w ramach udziału w Promocji oraz nagrody gwarantowane zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym w ciągu 14 dni od dnia Rozstrzygnięcia Promocji.
 1. W przypadku udziału w Promocji osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, to na nich spoczywa obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej z właściwym urzędem skarbowym.
 1. Wszelkie działania Uczestnika, naruszające postanowienia Regulaminu, mogą stanowić podstawę do wykluczenia Uczestnika przez Organizatora, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Promocji.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Konkursu, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Promocji powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Promocja WIELOzłotowe prowizje bonusowe Comperia Bonus 5.
 1. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia prawidłowej reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Reklamacja prawidłowa to taka, która zawiera: a) dane osobowe uczestnika, b) opis stanu faktycznego, c) zarzuty. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.
 1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji.
 1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Promocji będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

*§1 ust. 4  – wydłużeniu ulega termin zakończenia Promocji do dnia 14 grudnia 2015 r. włącznie.
*§2 ust. 7 – wydłużeniu ulega termin na wypełnienie Formularza rejestracji do dnia 14 grudnia 2015 r. włącznie.
*§2 ust. 7 pkt. II lit. a – wydłużeniu ulega termin na złożenie wniosku internetowego o Konto Internetowe w Alior Banku do dnia 15 grudnia 2015 r.

Konkurs „Promuj bezpłatne BIZnes Konto Active i zgarniaj nagrody!”

konkurs_biz_final

Szczegóły Konkursu z BIZ Bankiem „Promuj bezpłatne BIZnes Konto Active i zgarniaj nagrody!”

 1. Konkurs jest skierowany do Uczestników Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 2. Czas trwania Konkursu: od 16 listopada do 31 grudnia 2015 r.
 3. Konkurs z BIZ Bankiem „Promuj bezpłatne BIZnes Konto Active i zgarniaj nagrody!” polega na promowaniu formularzy BIZ Banku, przez Uczestników, w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby BIZnes Konto Active dla firm w ramach Konkursu.
 4. Za każde założone konto, spełniające warunki określone w Regulaminie, zarejestrowane w okresie trwania Konkursu, Uczestnikowi zostanie przyznane wynagrodzenie zgodne ze stawką podaną w Tabeli Prowizji w Panelu Administracyjnym ComperiaLead.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 22 lutego 2016 r.
 6. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
 7. Do udziału w Konkursie niezbędne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu Konkursu.

Jakie korzyści oferuje „BIZnes Konto Active”?

 • prowadzenie konta i karta do konta za 0 zł bez gwiazdek i haczyków,
 • atrakcyjne oprocentowanie rachunku bieżącego do 4%,
 • bezpłatne przelewy internetowe,
 • bezpłatne wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą,
 • ZUS i US zawsze za darmo,
 • darmowe założenie dodatkowego konta walutowego,
 • dostęp do nowoczesnej Bankowości Internetowej i Mobilnej BIZonline,

Weź udział w Konkursie, promuj bezpłatne konto dla BIZnesu i zdobywaj nagrody!

Jeżeli nie jesteś jeszcze Wydawcą ComperiaLead, nie czekaj i już dziś zarejestruj się w naszym Programie Partnerskim.

Regulamin Konkursu z BIZ Bankiem „Promuj bezpłatne BIZnes Konto Active i zgarniaj nagrody!”

Regulamin Konkursu z BIZ Bankiem „Promuj bezpłatne BIZnes Konto Active i zgarniaj nagrody!”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Promuj bezpłatne BIZnes Konto Active i zgarniaj nagrody!” jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.

3. Konkurs „Promuj bezpłatne BIZnes Konto Active i zgarniaj nagrody!”, zwany dalej „Konkursem” polega na promowaniu formularzy BIZ Banku, będącego częścią FM Bank PBP Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie, Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy rejestrowym pod numerem KRS 0000030330, NIP: 526-10-21-021, o kapitale zakładowym wynoszącym 308 907 000 PLN, zwana dalej: „Bankiem” lub „BIZ Bank” przez Uczestników Konkursu, w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby kont dla firm w ramach Konkursu.

4. Konkurs trwa od dnia 16 listopada do 31 grudnia 2015

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 22 lutego 2016 r.

6. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.

7. W ramach konkursu Organizator przewidział 5 nagród głównych: TABLET SAMSUNG GALAXY Tab 4 7.0 (Wi-Fi) SM-T230 o wartości 499 zł brutto każda.

8. W Konkursie zostały również przewidziane gwarantowane nagrody pieniężne w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każde pięć założonych Kont, zgodnie z definicją §2 pkt.7-8.

§2 Zasady Konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora, pracownicy Banku, Pośrednicy kredytowi i ich pracownicy oraz wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Konkursu.

3. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień 2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.

5. Rozpoczęcie promocji produktu konkursowego, a tym samym wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

6. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.

7. Uczestnicy Konkursu, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Konkursu (tj. od 16 listopada do 31 grudnia 2015 r.) produkt „BIZnes konto active” w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby kont dla firm za pomocą narzędzi wygenerowanych z Panelu ComperiaLead, zawierających specjalny link zliczający statystyki.

8. Kampania rozliczana jest w modelu CPS. Prowizja naliczana jest za założenie konta. Rozliczenie nastąpi zarówno w przypadku nowych jak i dotychczasowych Klientów, którzy na koniec miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy posiadali w Banku aktywny produkt kredytowy.

9. Nagrody główne zostaną przyznane pięciu Uczestnikom Konkursu, którzy w okresie jego trwania odnotują w swoich Panelach Administracyjnym największą liczbę założonych Kont, spełniających warunki wymienione w 2 pkt. 7-8.

10. W przypadku odnotowania dwóch lub więcej jednakowych wyników u Uczestników Konkursu, na podstawie których należne będą nagrody główne, o ich przyznaniu zadecyduje prawo pierwszeństwa – zwyciężają Uczestnicy, w których Panelach Administracyjnych liczba poprawnie założonych Kont, spełniających wymogi z 2 pkt. 7-8, została zarejestrowana jako pierwsza.

11. Nagroda gwarantowana zostanie przyznana Uczestnikowi, na którego koncie w Panelu Administracyjnym, w okresie trwania Konkursu, zostanie odnotowane założenie co najmniej pięciu kont dla firm zgodnie z §2 7-8. Wysokość nagród gwarantowanych określa §1 pkt. 8.

12. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie raportu przesłanego przez Bank do Organizatora, po uprzedniej weryfikacji poprawności danych oraz spełnienia przez Uczestników kryteriów zawartych w niniejszym Regulaminie.

13. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

15. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

§3 Postanowienia końcowe

1. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przez Organizatora przesyłką poleconą na aktualny adres Partnera przypisany do konta w ComperiaLead.pl, w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Konkursu. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym:

a) w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Konkursu, po uprzednim odprowadzeniu podatku z tytułu wygranej w Konkursie (§3pkt. 5) w przypadku osób fizycznych,

b) w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT z tytułem: „Nagroda w konkursie” (§3pkt. 6) w przypadku firm i jednoosobowych działalności gospodarczych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.

3. Jeżeli laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas:

a) nagroda rzeczowa zostanie przekazana wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody;

b) nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o wartość zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie (10% wartości nagrody) i w takiej wysokości zostanie przekazana na właściwy numer rachunku bankowego Laureata.

4. Laureaci Konkursu prowadzący firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej we własnym zakresie.

5. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.

6. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Konkursu, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Konkursu, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

8. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Konkurs BIZnes Konto Active.

9. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.

10. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z Konkursem jest sąd ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296 ze zmianami).

Promocja „WIELOzłotowe prowizje bonusowe”

cb5_promocja_final

Szczegóły Promocji „WIELOzłotowe prowizje bonusowe”

 1. Promocja jest skierowana do Uczestników Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 2. Czas trwania Promocji: od 9 listopada do 8 grudnia 2015 r.
 3. Promocja „WIELOzłotowe prowizje bonusowe” polega na promowaniu formularzy Alior Banku, przez Uczestników, w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby „Kont Internetowych” w ramach Promocji Comperia Bonus – edycja 5, spełniających warunki jej Regulaminu.
 4. Za każde założone Konto, spełniające warunki określone w Regulaminie, zarejestrowane w okresie trwania Promocji, Uczestnikowi zostanie przyznane wynagrodzenie zgodne ze stawką podaną w Tabeli Prowizji w Panelu Administracyjnym ComperiaLead, w wysokości 85 zł.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 stycznia 2016 r.
 6. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
 7. Do udziału w Konkursie niezbędne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu Promocji.

Weź udział w Promocji, zgarnij nagrodę gwarantowaną i zarabiaj więcej dzięki jeszcze wyższym prowizjom!

 • Próg I: za minimum 20 wniosków o Rachunek, każdy wniosek w kwocie: 95 zł
 • Próg II: za minimum 50 wniosków o Rachunek, każdy wniosek w kwocie: 100 zł
 • Próg III: za minimum 100 wniosków o Rachunek, każdy wniosek w kwocie: 105 zł
 • Nagroda gwarantowana: 150 zł za pierwsze 10 rozliczonych wniosków

W ramach Promocji Comperia Bonus –edycja 5 przygotowanej we współpracy Comperia.pl z Alior Bankiem, każdy klient, który założy Konto i lokatę na warunkach określonych w Regulaminie Promocji otrzyma gwarantowany bonus w wysokości 55 zł!

Jakie korzyści oferuje „Konto Internetowe”?

 • brak opłat za prowadzenie konta,
 • bezpłatne przelewy internetowe,
 • 0 zł za kartę debetową i bankomaty,
 • 4% na promocyjnej lokacie 2-miesięcznej dla środków od 1 000 z ł do 10 000 zł,
 • produkt rekomendowany przez analityków Comperia.pl.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w ComperiaLead, nie czekaj, zarejestruj się w naszym Programie Partnerskim i już dziś weź udział w Promocji!

Regulamin Promocji „WIELOzłotowe prowizje bonusowe”

Regulamin Promocji „WIELOzłotowe prowizje bonusowe”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji „WIELOzłotowe prowizje bonusowe” jest Comperia.pl S.A.
  z siedzibą w Warszawie (02-673 Warszawa), przy ul. Konstruktorskiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy
  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000280165, NIP: 951 -220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 789, 10 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.
 1. Regulamin Promocji, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa
  i obowiązki Uczestników Promocji oraz uprawnienia Organizatora.
 1. Promocja „WIELOzłotowe prowizje bonusowe”, zwana dalej „Promocją” polega na promowaniu przez Uczestników możliwości zawarcia umów o rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, oferowany przez Alior Bank Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie (02-232), przy ul. Łopuszańskiej 38d, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178, NIP: 521-008-25-38, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 727 074 630, 00 zł, zwanym dalej: „Bankiem” lub „Alior Bankiem, w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby tych rachunków. Rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy, zwany dalej „Rachunkami”, o jakim mowa
  w niniejszym Regulaminie został zdefiniowanych w regulaminie promocji „Comperia Bonus – edycja 5” na stronie internetowej działającej w domenie www.comperiabonus.pl.
 1. Promocja trwa od 9 listopada do 8 grudnia 2015 r.
 1. Rozstrzygnięcie Promocji nastąpi do dnia 31 stycznia 2016 r.
 1. Informacja o podsumowaniu Promocji zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 1. Za każdy prawidłowo wypełniony wniosek o Rachunek Uczestnik otrzymuje 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych), przy czym w razie gdyby Uczestnik doprowadził do zawarcia większej niż ilości Rachunków niż 19 ta stawka ulega zmianie i rozliczana jest według następujących progów:
 • Próg pierwszy: za minimum 20 wniosków o Rachunek, każdy wniosek w kwocie: 95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych);
 • Próg drugi: za minimum 50 wniosków o Rachunek, każdy wniosek w kwocie: 100 zł (słownie: sto złotych);
 • Próg trzeci: za minimum 100 wniosków o Rachunek, każdy wniosek w kwocie: 105 zł (słownie: sto pięć złotych).
 1. Organizator przewidział również nagrodę gwarantowaną w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za pośrednictwo w założeniu co najmniej dziesięciu Rachunków, zgodnie z definicją §2 pkt. 7. Kwota nagrody gwarantowanej zostanie doliczona do kwoty jaką uzyskał Uczestnik zgodnie z przewidzianymi w Regulaminie progami wypłaty.
 1. Pojęcie Panel Administracyjny – oznacza stronę URL http://www.comperialead.pl, na której zostaną wyszczególnione wszystkie Produkty, które mogą być oferowane przez Partnerów.
 1. Pojęcie Program Partnerski określa zasady współpracy pomiędzy reklamodawcą a partnerem promującym produkty finansowe oraz pozafinansowe za pomocą udostępnionych narzędzi w zamian za wynagrodzenie.

§2 Zasady Promocji

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski, które poprzez dokonanie rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.
 1. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora, pracownicy Banku, Pośrednicy kredytowi i ich pracownicy oraz wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Promocji.
 1. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.
 1. Każdy Uczestnik Promocji ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Promocji.
 1. Rozpoczęcie promocji Rachunku, a tym samym wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 1. Uczestnik nie ma prawa przeniesienia obowiązków i/lub praw przyznanych mu na mocy niniejszego Regulaminu, na inne osoby lub podmioty.
 1. Uczestnicy Promocji, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Promocji (tj. od 9 listopada do 8 grudnia 2015 r.) Rachunki w promocji Comperia Bonus – edycja 5 w taki sposób, aby doprowadzić do założenia przez klientów jak największej liczby Rachunków za pomocą narzędzi wygenerowanych z Panelu ComperiaLead, zawierających specjalny link zliczający statystyki, na następujących warunkach:

I. zalogować się do panelu promocji na stronie https://comperiabonus.pl/ i wyrazić zgodę na przekazanie przez Bank Organizatorowi informacji niezbędnych do poprawnego rozliczenia Promocji tj. informacji o zawarciu Umowy o Konto Internetowe, numeru rachunku bankowego, imienia i nazwiska Klienta, numeru telefonu, adresu e-mail podane Bankowi w momencie zawarcia Umowy o Konto Internetowe. Zgoda Uczestnika na zwolnienie Banku z tajemnicy bankowej w zakresie objętym promocją znajduje się w procesie składania wniosku o Konto Internetowe.

II. Spełnić łącznie następujące warunki wypłaty Premii:

a) od 9 listopada 2015 r. do 9 grudnia 2015 r. złożyć wniosek internetowy, do którego link będzie udostępniony na stronie https://comperiabonus.pl/;

b) do 31 grudnia 2015 r., po złożeniu ww. wniosku internetowego:

– zawrzeć umowę o konto internetowe wraz z kartą debetową do tego rachunku,

– dokonać co najmniej jednej płatności kartą wydaną do konta internetowego,

– założyć lokatę 2-miesięczną na kwotę minimum 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych), a maksimum 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w systemie bankowości internetowej Banku.

c) Klient nie może posiadać żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku (w tym również T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank) po 1 stycznia 2015 r.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Kwoty, jakie uzyskał Uczestnik w ramach udziału w Promocji oraz nagrody gwarantowane zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym w ciągu 14 dni od dnia Rozstrzygnięcia Promocji.
 1. W przypadku udziału w Promocji osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, to na nich spoczywa obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej z właściwym urzędem skarbowym.
 1. Wszelkie działania Uczestnika, naruszające postanowienia Regulaminu, mogą stanowić podstawę do wykluczenia Uczestnika przez Organizatora, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Promocji.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Konkursu, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Promocji powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Promocja WIELOzłotowe prowizje bonusowe Comperia Bonus 5.
 1. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia prawidłowej reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Reklamacja prawidłowa to taka, która zawiera: a) dane osobowe uczestnika, b) opis stanu faktycznego, c) zarzuty. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.
 1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji.
 1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Promocji będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

Konkurs „Tydzień wygrywania na Światowy Dzień Oszczędzania”

swiatowy_dzien_oszczedzania_konkurs

Szczegóły Konkursu „Tydzień wygrywania na Światowy Dzień Oszczędzania”

 1. Konkurs jest skierowany do Uczestników Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 2. Czas trwania Konkursu: od 31 października do 6 listopada 2015 r.
 3. Konkurs „Tydzień wygrywania na Światowy Dzień Oszczędzania” na promowaniu produktów oszczędnościowych dostępnych w Tabeli Prowizji, spełniających warunki Regulaminu oraz na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 14 stycznia 2016 r.
 5. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
 6. Do udziału w Konkursie niezbędne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu Konkursu.

Weź udział w konkursie z okazji Światowego Dnia Oszczędzania 2015 i zdobądź jedną z pięciu nagród pieniężnych o wartości 500 zł każda!

Jeżeli nie masz jeszcze konta w ComperiaLead, nie czekaj i już dziś zarejestruj się w naszym Programie Partnerskim.

Regulamin Konkursu „Tydzień wygrywania na Światowy Dzień Oszczędzania”

Regulamin Konkursu „Tydzień wygrywania na Światowy Dzień Oszczędzania”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Tydzień wygrywania na Światowy Dzień Oszczędzania” jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.
 1. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.
 1. Konkurs „Tydzień wygrywania na Światowy Dzień Oszczędzania”, zwany dalej „Konkursem” polega na promowaniu produktów dostępnych w Tabeli Prowizji pod adresem internetowym http://www.comperialead.pl/tabela-prowizji.html w kategorii „lokata bankowa”, „konto oszczędnościowe”, „lokata progresywna”, „lokaty z funduszem” i „polislokata” oraz na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 1. Konkurs trwa od dnia 31 października do 6 listopada 2015 r.
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 14 stycznia 2015 r.
 1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 1. W ramach Konkursu Organizator przewidział 5 nagród pieniężnych w wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych) każda.

§2 Zasady Konkursu

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”, spełniające warunki uczestnictwa w Konkursie, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Konkursu.
 1. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.
 1. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.
 1. Rozpoczęcie promocji produktów konkursowych i udzielenie odpowiedzi na pytanie Konkursowe, a tym samym wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 1. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.
 1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełni łącznie następujące warunki:

a) w ramach stron internetowych oraz mailingu promuje w okresie trwania Konkursu (tj. od 31 października 2015 r. do 6 listopada 2015) produkty dostępne w tabeli prowizji w kategorii „lokata bankowa”, „konto oszczędnościowe”, „lokata progresywna”, „lokaty z funduszem” i „polislokata” w taki sposób, aby doprowadzić do złożenia co najmniej dziesięciu prawidłowo wypełnionych wniosków internetowych za pomocą narzędzi wygenerowanych z Panelu ComperiaLead, zawierających specjalny link zliczający statystyki.

b) udzieliła kreatywnej oraz ciekawej odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi „Dlaczego nie chcę oszczędzać?”

 1. Odpowiedź na pytanie konkursowe może zostać udzielona w formie:

a) pisemnej przy czym długość tekstu odpowiedzi nie powinna przekraczać 1000 znaków ze spacjami;

b) lub w formie krótkiego filmu video, który będzie trwał maksymalnie do 5 minut i zostanie zamieszczony przez Uczestnika w serwisie youtube.pl, przy czym tytuł video powinien zawierać nazwę „Dzień oszczędzania – tydzień wygrywania”

 1. Prace konkursowe powinny zostać dostarczone w formie elektronicznej (w przypadku filmu należy wysłać link do video) mailem na adres konsultant@comperialead.pl w czasie trwania Konkursu nie później jednak niż do listopada 2015 roku. W Tytule e-maila powinna być fraza „Dzień oszczędzania – tydzień wygrywania”
 1. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 1 Pracę konkursową.
 1. W ramach Promocji zostanie powołane Jury Konkursowe, zwane dalej „Jury”, które dokona oceny przesłanych odpowiedzi oraz wyłoni pięciu Zwycięzców, spośród Uczestników, którzy spełnili warunki określone w regulaminie.
 1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje nie więcej niż jedna Nagroda.
 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
 1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.
 1. Ilość wniosków wymieniona w §2.7.1 będzie ustalana na podstawie panelu administracyjnego ComperiaLead, zakładki http://www.comperialead.pl/Wnioski.html

§3 Postanowienia końcowe

 1. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.
 1. Laureaci Konkursu prowadzący firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej we własnym zakresie.
 1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.
 1. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Konkursu, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Konkursu, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 1. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – „Dzień oszczędzania – tydzień wygrywania”
 1. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.
 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z Konkursem jest sąd ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296 ze zmianami).
© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent