*/ ?>
Nowa era zarabiania!
Działaj aktywnie z ComperiaLead.pl
Generuj narzędzia - promuj w sieci - zarabiaj z ComperiaLead! Tylko 3 kroki do sukcesu!

Rozszerz swoje działania o portale społecznościowe!

Działasz na witrynach korzystając z widgetów i kalkulatorów? Przeprowadzasz mailingi tworząc kreacje do produktów lub polecasz oferty klientom indywidualnie?  Może wykorzystujesz wszystkie możliwości promocji? Rozwijaj swój e-biznes o portale społecznościowe!

Dzięki posiadaniu konta na portalu społecznościowym możesz dotrzeć do licznych znajomych, powiększyć liczbę fanów danej strony czy uzyskać kontakty do zupełnie nowych grup. Większość z osób oraz firm posiada stronę na portalach społecznościowych. Korzyścią z użytkowania jest przepływ odpowiednich informacji, promocja marki oraz budowanie własnego wizerunku.

Co jest przepisem na sukces?

Każdy z nas może założyć konto oraz zdobyć rzeszę fanów i znajomych. Wartościowym sposobem działania jest stworzenie relacji  z użytkownikami oraz ciekawe promowanie produktów. Należy wybiec poza standardowe przedstawienie oferty i zaprezentować produkt w sposób interesujący dla użytkownika. W ComperiaLead dysponujemy unikalnym produktami pozbankowymi, które promowane w mediach społecznościowych mogą przynieść znakomity efekt!

Pamiętaj o:

 1. Działaniu ?wirusowym? ? przedstaw w taki sposób ofertę aby była ona atrakcyjna oraz aby użytkownicy chętnie udostępniali i przekazywali wzajemnie informacje
 2. Wyborze produktów ? niektóre z produktów dostępnych w Tabeli Prowizji są zalecane do promocji w social mediach ? poszukaj w produktach pozabankowych konkursów
 3. Zachęcaj do aktywności ? prezentuj ciekawe i różnorodne treści, nie ograniczaj się do ?suchych ofert?
 4. Ustal cel ? celem może być ilość napisanych postów w tygodniu, pozyskanych fanów lub kliknięć i komentarzy

We wszystkich działaniach nie zapominaj o jakości, nie zapraszaj osób, które nie są Twoją grupą docelową. Spróbuj wzbogacić swoje działania o portale społecznościowe a może z czasem będzie to Twoje główne narzędzie w promowaniu produktów!

Konsultanci ComperiaLead chętnie pomogą rozwijać działania w social mediach! Powodzenia!

Zamieść banner reklamowy na swojej stronie!

Chcesz mieć banner promujący wybrany przez Ciebie produkt? Od teraz to jest możliwe w ComperiaLead.pl

Kolejne rozwiązania przekładają się na zadowolenie naszych Partnerów. Rozszerzyliśmy opcję komponowania bannerów o zamieszczanie kreacji do dostępnych produktów w Panelu Administracyjnym!

Jak to funkcjonuje?

 1. Zamieszczasz banner w optymalnych rozmiarach przygotowany przez reklamodawcę
 2. Banner jest podlinkowany przez formularz połączony z Twoim kontem w ComperiaLead.pl
 3. Użytkownicy klikają na banner >> Wypełniają formularz >> Po poprawnej weryfikacji wynagrodzenie zostaje naliczone!

Sprawdź najnowsze bannery:

 1. Wejdź w Panel Administracyjny >> Reklama >> Bannery
 2. Wybierz kategorię: Promujące i kliknij ?Szukaj?
 3. Wybierz odpowiedni rozmiar, zaznacz kod i zamieść w wybranym miejscu na witrynie!

Zalety wynikające z umieszczenia bannerów:

 • Skuteczne ? przyciągają uwagę
 • Funkcjonalne ? wzbogacają stronę
 • Dochodowe ? przekierowują na formularze!

Zapoznaj się z bannerami, klikając na podgląd sprawdzisz czy jest animowany, czy statyczny.

Wzbogać swoją witrynę kolejnymi narzędziami i udostępnij link w komentarzu!

Konkurs – Zagraj i wygraj!

 

Regulamin konkursu ComperiaLead.pl oraz Domu Kredytowego NOTUS S.A.

Regulamin Konkursu ComperiaLead.pl oraz Domu Kredytowego NOTUS S.A.

§1

 1. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dot. ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
 2. Niniejszy Konkurs  (?Konkurs?) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).

§2

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale  XIII Gospodarczym ? rejestrowym pod numerem 0000390656, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 157 798,40 złotych (?Organizator?) wraz z Domem Kredytowym NOTUS S.A.. z siedzibą w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000324689, NIP 5252286547, REGON 015644697 Kapitał Akcyjny: 500.000,- PLN
 2. Fundatorem nagrody jest współorganizator Konkursu Dom Kredytowy NOTUS S.A.
 3. ?Okres Promocyjny? rozpoczyna się  16 lipca 2013 roku i trwa do 15 października 2013 roku.  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu.

§3

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby zarejestrowane w Programie Partnerskim ComperiaLead.pl, zwani dalej „Uczestnikami”.
 2. Konkurs polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników w okresie trwania Konkursu ( 16.07.2013 r. – 15.10.2013r.) formularzy Domu Kredytowego NOTUS S.A.(zwany dalej DK NOTUS), w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników Internetu w trakcie trwania Konkursu ( 16.07.2013 r. ? 15.10.2013r.) poprawnie wypełniła formularz o kredyt hipoteczny i wysłała ze strony: https://lp.dknotus.pl/lp/niska-rata/index.php tzw lub innego LP dedykowanego przez Notus do tego konkursu.  Lead to formularz zawierający co najmniej imię i nazwisko Klienta, numer jego telefonu kontaktowego oraz dodatkowo opcjonalnie adres e-mail.  Zaakceptowany lead przez DK NOTUS to taki, gdy klient nie był wcześniej umieszczony w bazie klientów DK NOTUS,  klient wykazał  wstępną zdolność kredytową i spotkał się lub konsultował z doradcą DK NOTUS.
 3.  Konkurs nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Comperia.pl  oraz DK  NOTUS  S.A. a także ich rodziny.
 5. Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Konkursu w wyniku naruszenia zasad promowania lub naruszenia zasad Regulaminu ComperiaLead.pl

§4

 1. Nagrodą w Konkursie jest Tablet APPLE iPad mini Wi-Fi 16 GB, która zostanie przyznana Uczestnikowi, który dostarczył najwięcej leadów, nie mniej niż 100 zaakceptowanych leadów na kredyt hipoteczny podczas trwania konkursu.
 2. W przypadku osiągnięcia przez Uczestników Konkursu identycznej liczby wniosków, nagrodę otrzyma Partner, u którego stosunek leadów wysłanych do zaakceptowanych będzie najwyższy.
 3. Partnerowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości nagrody.
 4. Zwycięzcą zostanie Partner, którego użytkownicy dostarczą za pomocą formularza jak największą ilość wniosków na kredyt hipoteczny, przy zachowaniu minimalnego progu o którym mowa w §4 ust.1.
 5. Wniosek o kredyt hipoteczny, który jest przedmiotem Konkursu musi zostać wysłany przez Internet.
 6. Każdemu Partnerowi w ramach Konkursu przysługuje nie więcej niż jedna nagroda.
 7. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy po otrzymaniu ostatecznych raportów dostarczonych na adres kkielbasa@comperia.pl przez Dom Kredytowy NOTUS S.A. 30 dni po zakończeniu Konkursu.
 8.  Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora przesyłką poleconą na aktualny adres Partnera przypisany do konta w ComperiaLead.pl, w terminie 21 dni od chwili udostępnia wyników Konkursu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę nagrody, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w tym w szczególności za niedostarczenie nagrody wynikające z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
 10.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.
 11.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nagrody jak również uszkodzenia powstałe w transporcie lub w trakcie przesyłania nagrody.

§ 5

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa Partnerów w Konkursie.
 2. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.comperialead.pl. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając na adres konsultant@comperialead.pl  prośbę o wysłanie Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

§ 6

 1. Dane Klientów będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest DK Notus S.A.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§7

 1. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres emailowy: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja ? Konkurs ComperiaLead.pl
 2. Reklamacje mogą być składane najpóźniej do 14 dnia po zakończeniu okresu Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres email, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Partner zostanie poinformowany pisemnie na adres emailowy podany w reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

Nowa odsłona strony głównej ComperiaLead

Metamofroza strony głównej – sprawdź jak teraz wygląda ComperiaLead.pl!

Nowa odsłona strony głównej to przede wszystkim kompleksowa prezentacja możliwości, które oferuje Program Partnerski ComperiaLead.pl. Dzięki wprowadzonym zmianom, strona jest jeszcze bardziej przejrzysta, czytelna i intuicyjna.

Elegancki i nowoczesny design – ulepszona nawigacja oraz łatwy dostęp do wszystkich informacji!

Funkcjonalne menu – chcesz zapoznać się z naszymi narzędziami bądź przejrzeć dostępne produkty? Zobacz nowe zakładki Narzędzia i Produkty.

Ekspresowa rejestracja – dołączenie do Programu Partnerskiego jeszcze nigdy nie było tak proste! Podaj swój adres mailowy, wybierz login, hasło i oczekuj na wiadomość od konsultanta! Możesz swój profil zarejestrować poprzez Google+

Cenne wskazówki – przeglądaj najciekawsze artykuły z BLOGa ComperiaLead.pl i wykorzystuj wskazówki naszego zespołu.

 

Podziel się swoją opinią na temat nowej odsłony Comperialead.pl w komentarzu pod postem.

Twoje zdanie jest dla nas najważniejsze!

 

Zapoznaj się z nową funkcjonalnością – ComperiaLead API

Preferujemy dynamiczne rozwiązania – udostępniamy nową funkcjonalność ComperiaLead API!

ComperiaLead API pozwala na tworzenie własnych schematów porównywarek finansowych i pasaży produktów pozabankowych. Zaprezentuj oferty na własnej stronie internetowej w najwygodniejszej dla siebie formie!

Korzyści z wykorzystania ComperiaLead API:

 1. Możliwość dowolnych edycji i modyfikacji
 2. Wybór implementacji narzędzi na witrynie
 3. Wyselekcjonowanie elementów narzędzi
 4. Zmiana domyślnych parametrów

ComperiaLead API pozwala prezentować oferty w postaci:

 • listy porównania ofert / pasażu
 • szczegółów oferty
 • porównanie wraz z formularzem do zmiany wyszukiwania danych

Sprawdź instrukcje oraz więcej szczegółów na ComperiaLead API!

Wakacyjny konkurs Comperia-Summer-Lead!

 

Regulamin wakacyjnego konkursu Comperia-Summer-Lead


Logo Comperialead, Nagłówek: Regulamin konkursu Comperia-Summer-Lead

§1

 1. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dot. ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
 2. Niniejszy Konkurs (?Konkurs?) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).
 3. Organizatorem Konkursu jest firma Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym ? rejestrowym pod numerem 0000390656, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 157 798,40 złotych (?Organizator?).
 4. Fundatorem nagród jest Organizator.
 5. ?Okres Promocyjny? rozpoczyna się 01 lipiec 2013 roku i trwa do 31 sierpień 2013 roku. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu.

§2

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby zarejestrowane w Programie Partnerskim ComperiaLead.pl, zwani dalej ?Uczestnikami?.
 2. Konkurs polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników w okresie trwania Konkursu ( 01.07.2013 r. ? 31.08.2013r.) formularzy Comperia Doradca, w taki sposób, aby jak największa ilość użytkowników Internetu w trakcie trwania Konkursu ( 01.07.2013 r. ? 31.08.2013r.) prawidłowo wypełniła wniosek Comperia Doradca (minimalna akceptowalność wniosków złożonych za pomocą konta Uczestnika na poziomie 70%)
 3. Konkurs nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Comperia.pl oraz ich rodziny.
 5. Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Konkursu w wyniku naruszenia zasad promowania lub naruszenia zasad Regulaminu ComperiaLead.pl.

§3

  1. Nagrody zostaną przyznane w następującej kolejności:

a)      nagroda główna: voucher podróżniczy o wartości 3 000 zł

b)      nagroda druga: aparat lustrzany Nikon D5100 + 18-105 mm o wartości 2 400 zł

c)      nagroda trzecia: rower Kettler Motion o wartości 2 100 zł

 1. Nagrodą nie jest równowartość nagrody, a Partner nie ma możliwości wyboru pomiędzy nagrodą a sumą pieniężną
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanych nagród rzeczowych na nagrody o zbliżonych parametrach.
 3. Odbiór nagrody Partner potwierdza pisemnie na formularzu Odbioru Nagrody przesłanym do Organizatora na adres ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa.
 4. Każdemu Partnerowi w ramach Konkursu przysługuje nie więcej niż jedna nagroda.
 5. Jeżeli laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas nagroda zostanie przekazana wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, w wysokości 10% wartości nagrody.

§4

 1. Nagrody wysyłane są przez Organizatora przesyłką poleconą na aktualny adres Partnera przypisany do konta w ComperiaLead.pl, w terminie 21 dni od chwili udostępnia wyników konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę nagród, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w tym w szczególności za niedostarczenie nagrody wynikłe z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanych nagród jak również uszkodzenia powstałe w transporcie lub w trakcie przesyłania nagrody.
 5. Nagroda zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 Poz. 176 ze zm.) jest zwolniona ze zryczałtowanego podatku dochodowego.

§5

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa Partnerów w Konkursie.
 2. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.comperialead.pl. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając na adres konsultant@comperialead.pl prośbę o wysłanie Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

§6

 1. Dane Klientów będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Partnerów uczestniczących w Konkursie jest Organizator, zaś przetwarzanie przez podmiot działający na zlecenie administratora w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych danych Partnerów następować będzie wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego Konkursu.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§7

 1. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres emailowy: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja ? Konkurs ComperiaLead.pl.
 2. Reklamacje mogą być składane najpóźniej do 14 dnia po zakończeniu Okresu Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres email, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Partner zostanie poinformowany pisemnie na adres emailowy podany w reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

 

© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent