*/ ?>
Nowa era zarabiania!
Działaj aktywnie z ComperiaLead.pl
Generuj narzędzia - promuj w sieci - zarabiaj z ComperiaLead! Tylko 3 kroki do sukcesu!

Konkurs „Rozpocznij jesień na plusie, promuj lokaty z Comperia Bonus” został rozstrzygnięty

Wraz z rozliczeniem kampanii Lokata bankowa Comperia Bonus 4, rozstrzygnęliśmy nasz jesienny konkurs „Rozpocznij jesień na plusie, promuj lokaty z Comperia Bonus”. Rywalizacja o miejsca na podium była naprawdę zacięta, na szczęście do rozdania było aż pięć nagród głównych.rozstrzygniecie_cb4_final

Serdecznie gratulujemy Laureatom oraz dziękujemy wszystkim Wydawcom za aktywny udział w kampanii.

Ze szczęśliwymi Zwycięzcami skontaktowaliśmy się już mailowo w celu dalszych ustaleń. Nagrody gwarantowane zostały przyznane i są widoczne w Panelu Administracyjnym ComperiaLead w zakładce Wynagrodzenia.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami, a tymczasem przypominamy, że do spełnienia warunków Promocji Comperia Bonus 5 pozostał niespełna tydzień. Jeszcze tylko do końca grudnia można zasilić lokatę oraz wykonać co najmniej jedną transakcję kartą, aby otrzymać gwarantowany bonus.

Im więcej wypłaconych bonusów, tym większa walidacja i wyższe prowizje, a rozstrzygnięcie Promocji Comperia Bonus 5 już za miesiąc.

Magicznych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

życzymy Wam samych magicznych chwil

spędzonych w gronie najbliższych,

dużo ciepła, miłości i odrobiny wytchnienia,

a także licznych sukcesów

w nadchodzącym Nowym Roku!

wesolych_swiat

 

Dodatkowy tydzień na aktywne działania w Promocji WIELOzłotowe prowizje bonusowe

Z radością informujemy, że wraz z przedłużeniem Promocji Comperia Bonus 5 o dodatkowy tydzień, zdecydowaliśmy się przedłużyć także naszą Promocję „WIELOzłotowe prowizje bonusowe”. Dzięki temu możesz aktywnie promować kampanię aż do 14 grudnia włącznie.

Więcej czasu to większa szansa na wypracowanie jeszcze wyższej prowizji. Pamiętaj, że za każdy wniosek możesz zgarnąć nawet 105 zł! Wystarczy, że odnotujemy na Twoim koncie minimum 100 rozliczonych wniosków o Rachunek.

cb5_promocja_przedluzenie

Jeśli nie dołączyłeś jeszcze do naszej promocji – nic straconego! Wciąż masz możliwość zdobycia nagrody gwarantowanej. 150 zł czeka na każdego, kto w ramach promocji doprowadzi do założenia minimum 10 kont, dlatego nie czekaj dłużej, jeszcze dziś pobierz materiały promujące i umieść je na swoich stronach.

Dlaczego warto polecać „Konto Internetowe” Alior Banku?

 • gwarantowany bonus dla klienta – 55 zł,
 • zysk nawet 54 zł z lokaty 2-miesięcznej na 4% ,
 • 4 x Samsung Galaxy S6 lub 55 x smartwatch Sony SW2 w dodatkowym konkursie,
 • brak opłat za prowadzenie konta, przelewy internetowe, wypłaty z bankomatów oraz kartę debetową.

Nie posiadasz jeszcze konta w ComperiaLead? Zarejestruj się w naszym Programie Partnerskim jak najszybciej i pamiętaj, że w przypadku pytań nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji!

Zmiany w regulaminie Promocji „WIELOzłotowe prowizje bonusowe”

Regulamin Promocji „WIELOzłotowe prowizje bonusowe”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji „WIELOzłotowe prowizje bonusowe” jest Comperia.pl S.A.
  z siedzibą w Warszawie (02-673 Warszawa), przy ul. Konstruktorskiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy
  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000280165, NIP: 951 -220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 789, 10 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.
 1. Regulamin Promocji, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa
  i obowiązki Uczestników Promocji oraz uprawnienia Organizatora.
 1. Promocja „WIELOzłotowe prowizje bonusowe”, zwana dalej „Promocją” polega na promowaniu przez Uczestników możliwości zawarcia umów o rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, oferowany przez Alior Bank Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie (02-232), przy ul. Łopuszańskiej 38d, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178, NIP: 521-008-25-38, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 727 074 630, 00 zł, zwanym dalej: „Bankiem” lub „Alior Bankiem, w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby tych rachunków. Rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy, zwany dalej „Rachunkami”, o jakim mowa
  w niniejszym Regulaminie został zdefiniowanych w regulaminie promocji „Comperia Bonus – edycja 5” na stronie internetowej działającej w domenie www.comperiabonus.pl.
 1. Promocja trwa od 9 listopada do 8 grudnia 2015 r.
 1. Rozstrzygnięcie Promocji nastąpi do dnia 31 stycznia 2016 r.
 1. Informacja o podsumowaniu Promocji zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 1. Za każdy prawidłowo wypełniony wniosek o Rachunek Uczestnik otrzymuje 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych), przy czym w razie gdyby Uczestnik doprowadził do zawarcia większej niż ilości Rachunków niż 19 ta stawka ulega zmianie i rozliczana jest według następujących progów:
 • Próg pierwszy: za minimum 20 wniosków o Rachunek, każdy wniosek w kwocie: 95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych);
 • Próg drugi: za minimum 50 wniosków o Rachunek, każdy wniosek w kwocie: 100 zł (słownie: sto złotych);
 • Próg trzeci: za minimum 100 wniosków o Rachunek, każdy wniosek w kwocie: 105 zł (słownie: sto pięć złotych).
 1. Organizator przewidział również nagrodę gwarantowaną w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za pośrednictwo w założeniu co najmniej dziesięciu Rachunków, zgodnie z definicją §2 pkt. 7. Kwota nagrody gwarantowanej zostanie doliczona do kwoty jaką uzyskał Uczestnik zgodnie z przewidzianymi w Regulaminie progami wypłaty.
 1. Pojęcie Panel Administracyjny – oznacza stronę URL http://www.comperialead.pl, na której zostaną wyszczególnione wszystkie Produkty, które mogą być oferowane przez Partnerów.
 1. Pojęcie Program Partnerski określa zasady współpracy pomiędzy reklamodawcą a partnerem promującym produkty finansowe oraz pozafinansowe za pomocą udostępnionych narzędzi w zamian za wynagrodzenie.

§2 Zasady Promocji

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski, które poprzez dokonanie rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.
 1. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora, pracownicy Banku, Pośrednicy kredytowi i ich pracownicy oraz wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Promocji.
 1. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.
 1. Każdy Uczestnik Promocji ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Promocji.
 1. Rozpoczęcie promocji Rachunku, a tym samym wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 1. Uczestnik nie ma prawa przeniesienia obowiązków i/lub praw przyznanych mu na mocy niniejszego Regulaminu, na inne osoby lub podmioty.
 1. Uczestnicy Promocji, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Promocji (tj. od 9 listopada do 8 grudnia 2015 r.) Rachunki w promocji Comperia Bonus – edycja 5 w taki sposób, aby doprowadzić do założenia przez klientów jak największej liczby Rachunków za pomocą narzędzi wygenerowanych z Panelu ComperiaLead, zawierających specjalny link zliczający statystyki, na następujących warunkach:

I. zalogować się do panelu promocji na stronie https://comperiabonus.pl/ i wyrazić zgodę na przekazanie przez Bank Organizatorowi informacji niezbędnych do poprawnego rozliczenia Promocji tj. informacji o zawarciu Umowy o Konto Internetowe, numeru rachunku bankowego, imienia i nazwiska Klienta, numeru telefonu, adresu e-mail podane Bankowi w momencie zawarcia Umowy o Konto Internetowe. Zgoda Uczestnika na zwolnienie Banku z tajemnicy bankowej w zakresie objętym promocją znajduje się w procesie składania wniosku o Konto Internetowe.

II. Spełnić łącznie następujące warunki wypłaty Premii:

a) od 9 listopada 2015 r. do 9 grudnia 2015 r. złożyć wniosek internetowy, do którego link będzie udostępniony na stronie https://comperiabonus.pl/;

b) do 31 grudnia 2015 r., po złożeniu ww. wniosku internetowego:

– zawrzeć umowę o konto internetowe wraz z kartą debetową do tego rachunku,

– dokonać co najmniej jednej płatności kartą wydaną do konta internetowego,

– założyć lokatę 2-miesięczną na kwotę minimum 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych), a maksimum 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w systemie bankowości internetowej Banku.

c) Klient nie może posiadać żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku (w tym również T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank) po 1 stycznia 2015 r.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Kwoty, jakie uzyskał Uczestnik w ramach udziału w Promocji oraz nagrody gwarantowane zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym w ciągu 14 dni od dnia Rozstrzygnięcia Promocji.
 1. W przypadku udziału w Promocji osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, to na nich spoczywa obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej z właściwym urzędem skarbowym.
 1. Wszelkie działania Uczestnika, naruszające postanowienia Regulaminu, mogą stanowić podstawę do wykluczenia Uczestnika przez Organizatora, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Promocji.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Konkursu, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Promocji powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Promocja WIELOzłotowe prowizje bonusowe Comperia Bonus 5.
 1. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia prawidłowej reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Reklamacja prawidłowa to taka, która zawiera: a) dane osobowe uczestnika, b) opis stanu faktycznego, c) zarzuty. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.
 1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji.
 1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Promocji będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

*§1 ust. 4  – wydłużeniu ulega termin zakończenia Promocji do dnia 14 grudnia 2015 r. włącznie.
*§2 ust. 7 – wydłużeniu ulega termin na wypełnienie Formularza rejestracji do dnia 14 grudnia 2015 r. włącznie.
*§2 ust. 7 pkt. II lit. a – wydłużeniu ulega termin na złożenie wniosku internetowego o Konto Internetowe w Alior Banku do dnia 15 grudnia 2015 r.

© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent