*/ ?>
Nowa era zarabiania!
Działaj aktywnie z ComperiaLead.pl
Generuj narzędzia - promuj w sieci - zarabiaj z ComperiaLead! Tylko 3 kroki do sukcesu!

Nowość! Formularz Comperia Doradca Nieaktywny Link

Czy zdarzyło Ci się przegapić zakończenie kampanii i w efekcie nie usunąłeś nieaktywnych linków? Pamiętaj, aktualizacja jest bardzo ważna, aby ruch pochodzący z Twojej strony nie przepadał bezpowrotnie! W Panelu Administracyjnym w zakładce Aktualności znajdziesz informacje o zakończonych i wstrzymanych kampaniach, dzięki czemu możesz na bieżąco kontrolować sytuację.

W ComperiaLead wierzymy jednak, że każde działania można zoptymalizować, dlatego w trosce o Twoją satysfakcję wypracowaliśmy unikalne rozwiązanie, redukujące problem nieaktywnych łączy URL. Wprowadziliśmy do systemu nowość – formularz Comperia Doradca Niektywny Link, zbierający ruch z wyłączonych ofert. Od teraz każdy potencjalny klient, który otworzy link prowadzący do usuniętej oferty, zostanie automatycznie przekierowany na landing page, dający możliwość poznania podobnych, interesujących produktów.

zagubione_linki

W zakładce Statystyki bez problemu sprawdzisz ilość wniosków złożonych dla Banku: Comperia Doradca Nieaktywny Link oraz obliczysz wysokość potencjalnego wynagrodzenia, pochodzącego z przekierowań deaktywowanych linków.

Nie zapominaj jednak, że regularnie uaktualniając oferty dbasz nie tylko o atrakcyjność domeny, ale przede wszystkim o zasobność swojego portfela! Bądź na bieżąco i zarabiaj jeszcze więcej!

Poznaj Lidka – wirtualnego przewodnika ComperiaLead Mobile

Planujesz urlop, ale nie chcesz rezygnować z aktywnych działań w ComperiaLead? Pamiętaj, że dzięki naszej aplikacji mobilnej możesz pracować gdziekolwiek jesteś!

Trzy miesiące temu na rynkach mobilnych pojawiła się nowa, bardziej intuicyjna i jeszcze bogatsza wersja aplikacji. Dzięki opcji demo, bez rejestracji możesz sprawdzić dostępne możliwości. Jednak, aby jeszcze bardziej przybliżyć Ci nowe funkcjonalności, a co za tym idzie ułatwić Twoją pracę, poszliśmy o krok dalej.

Z radością przedstawiamy Ci Lidka! Lidek to wirtualny przewodnik, który oprowadzi Cię po ComperiaLead Mobile dla urządzeń z systemem operacyjnym iOS, szczegółowo opisując najważniejsze zakładki. Sprawdź koniecznie, jakie to proste!

Już dziś pobierz aplikację ComperiaLead Mobile lub zainstaluj aktualizację odwiedzając:

Jesteś użytkownikiem systemu operacyjnego Android? Już niebawem Ty również będziesz mógł skorzystać z wskazówek wirtualnego doradcy, a tymczasem poproś o pomoc Dedykowanego Konsultanta ComperiaLead Mobile kontaktując się bezpośrednio przez aplikację lub na adres mailowy pbozykowska@comperia.pl.

testcl-a kysz od rss

asd

Konkurs BE HAPPY! Wygrywaj z ComperiaLead

Lokata happy final_800px

Szczegóły Konkursu „BE HAPPY! Wygrywaj z ComperiaLead”

 1. Konkurs jest skierowany do Uczestników Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 2. Czas trwania Konkursu: od 8 lipca do 18 sierpnia 2014 r.
 3. Konkurs „BE HAPPY – Wygrywaj z ComperiaLead” polega na promowaniu formularzy Idea Banku, przez Uczestników, w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby „Lokat HAPPY”, spełniających warunki Regulaminu.
 4. Za każdą założoną Lokatę HAPPY, spełniającą warunki określone w Regulaminie, zarejestrowaną w okresie trwania Konkursu, Uczestnikowi zostanie przyznane wynagrodzenie zgodne ze stawką podaną w Tabeli Prowizji w Panelu Administracyjnym ComperiaLead.
 5. W Konkursie zostały przewidziane cztery progi gwarantowane z nagrodami pieniężnymi dla każdego Uczestnika Konkursu, który założy co najmniej 5 lokat.
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10 października 2014 r.
 7. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
 8. Do udziału w Konkursie niezbędne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu Konkursu.

 

Promuj produkt nr 1 według rankingu lokat bankowych Comperia.pl

i zdobywaj cenne nagrody!

 

Jakie korzyści oferuje „Lokata HAPPY”?

 • Atrakcyjne oprocentowanie w wysokości 5 % w skali roku,
 • Krótki termin depozytu – tylko 3 miesiące,
 • Kwota wpłaty już od 1 000 zł do maksymalnie 10 000 zł,
 • Założenie lokaty bez wychodzenia z domu całkowicie on-line lub w oddziale Idea Banku,
 • Bez otwierania konta bankowego,
 • Oferta skierowana do nowych klientów Idea Banku.

 

Wykorzystaj ranking Comperia.pl polecając Lokatę Happy na swoich stronach! Poproś Dedykowanego Konsultanta o udostępnienie pliku źródłowego.

Nie masz jeszcze konta w ComperiaLead? Nie czekaj, dokonaj rejestracji już dziś!

Regulamin Konkursu BE HAPPY! Wygrywaj z ComperiaLead

Regulamin Konkursu BE HAPPY! Wygrywaj z ComperiaLead

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu BE HAPPY! Wygrywaj z ComperiaLead jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy,  Wydziale  XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem 0000280165, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników oraz uprawnienia Organizatora.

3. Konkurs BE HAPPY! Wygrywaj z ComperiaLead, zwany dalej „Konkursem”  polega na promowaniu formularzy Idea Banku SA z siedzibą w Warszawie ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, zwanym dalej: „Idea Bank”, przez Uczestników Konkursu, w taki sposób, aby doprowadzić do jak największej sprzedaży produktu bankowego: „Lokata Happy”.

4. Konkurs trwa od dnia 8 lipca do 18 sierpnia 2014 r.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10 października 2014 r.

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Panelu Administracyjnym Programu Partnerskiego ComperiaLead: http://www.comperialead.pl/panel-administracyjny.html oraz na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.

7. W ramach konkursu zostały przewidziane następujące nagrody:

a)     nagroda główna: Telewizor LED Panasonic TX-50AS600E lub 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych),

b)     nagroda druga: Kino domowe Pioneer MCS-838 lub 2 300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych),

c)      nagroda trzecia: Konsola Xbox 360 250GB + Kinect + 3 gry lub 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych),

8. Organizator przewidział również następujące nagrody gwarantowane:

a)     próg I: 100 zł (słownie: sto złotych) za założenie od pięciu do dziewięciu lokat, zgodnie z definicją §2 pkt.7.

b)     próg II: 200 zł (słownie: dwieście złotych) za założenie od dziesięciu do dziewiętnastu lokat, zgodnie z definicją §2 pkt.7.

c)      próg III: 400 zł (słownie: czterysta złotych) za założenie od dwudziestu do dwudziestu dziewięciu lokat, zgodnie z definicją §2 pkt.7.

d)     próg IV: 600 zł (słownie: sześćset złotych) za założenie co najmniej trzydziestu lokat, zgodnie z definicją §2 pkt.7.

9. Laureaci Konkursu, którym, zgodnie z osiągniętym wynikiem, przysługuję prawo do jednej z nagród wymienionych w §1 pkt.7, mogą dokonać wyboru pomiędzy nagrodą rzeczową a nagrodą pieniężną.

 

§2 Zasady Konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, które poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Konkursu.

3. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.

5. Nie ma możliwości żądania przeniesienia obowiązków oraz praw, w tym prawa do odbioru Nagrody, na inne osoby lub podmioty.

6. Uczestnicy Konkursu, w ramach stron internetowych oraz mailingu promują w okresie trwania Konkursu (tj. od 8 lipca do 18 sierpnia 2014 r.) produkt „Lokata HAPPY”, aby doprowadzić do złożenia jak największej liczby prawidłowo wypełnionych wniosków internetowych o założenie Lokaty HAPPY za pomocą specjalnie wygenerowanego linku z Panelu ComperiaLead, zliczającego statystyki.

7. Za poprawnie wypełniony wniosek uważa się formularz zawierający prawdziwe  dane osobowe Klienta. Rozliczenie nastąpi tylko w przypadku nowych klientów Idea Banku, którzy podpiszą umowę z bankiem o produkt „Lokata Happy” i zasilą go kwotą min. 1 000zł w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

8. Nagroda główna zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który w okresie jego trwania odnotuje w swoim Panelu Administracyjnym największą liczbę założonych Lokat, spełniających warunki wymienione w §2 pkt. 7.

9. Nagrody: druga oraz trzecia zostaną przyznane odpowiednio dwóm Uczestnikom Konkursu, którzy odnotują kolejne (względem wyniku osoby wskazanej w §2 pkt. 8. ) wyniki w liczbie założonych lokat.

10. W przypadku odnotowania dwóch lub więcej jednakowych wyników u Uczestników Konkursu, na podstawie których należna będzie nagroda pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, o przyznaniu właściwej nagrody zadecyduje prawo pierwszeństwa – zwycięża Uczestnik, w którego Panelu Administracyjnym liczba założonych lokat, spełniających wymogi z §2 pkt. 7, została zarejestrowana jako pierwsza.

11. Nagrody gwarantowane zostaną przyznane każdemu Uczestnikowi, na którego koncie w Panelu Administracyjnym, w okresie trwania Konkursu, zostanie odnotowane założenie co najmniej pięciu Lokat Happy zgodnie z §2 pkt. 7. Wysokość nagród gwarantowanych określa §1 pkt. 8.

12. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie raportu przesłanego przez Idea Bank do Organizatora, po uprzedniej weryfikacji poprawności danych oraz spełnienia przez Uczestników kryteriów zawartych w niniejszym Regulaminie.

13. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje nie więcej niż jedna Nagroda.

14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanych nagród rzeczowych na nagrody o zbliżonych parametrach.

15. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników publikując informację w Panelu Administracyjnym na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.

16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa Partnerów w Konkursie.

17. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

§3 Postanowienia końcowe

1. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przez Organizatora przesyłką poleconą na aktualny adres Partnera przypisany do konta w ComperiaLead.pl, w terminie 21 dni od chwili udostępnienia wyników Konkursu. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę nagród, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w tym w szczególności za niedostarczenie nagrody wynikłe z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Partnerów, za zmianę miejsca pobytu Partnera w czasie trwania Konkursu lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano nagrodę.

4. Jeżeli laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, a wartość nagrody przekroczy 760,00 zł brutto, wówczas:

a)     nagroda rzeczowa zostanie przekazana wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody;

b)     nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o wartość  zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie (10% wartości nagrody) i w takiej wysokości zostanie przekazana na właściwy numer rachunku bankowego Laureata.

5. W przypadku nieodebrania Nagrody rzeczowej przez Uczestnika Konkursu, uznaje się, że Uczestnik zrzekł się prawa do niej i tym samym prawo do Nagrody wygasa.

6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, jak również z powodu braku możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody we własnej dyspozycji.

7. Wszelkie działania po stronie Uczestników, naruszające postanowienia Regulaminu oraz mogące wpłynąć na wyniki Konkursu, stanowią podstawę do wykluczenia przez Organizatora Uczestników dopuszczających się działań nieprawidłowych, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.

8. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – Konkurs BE HAPPY! Wygrywaj z ComperiaLead.

9. Reklamacje mogą być składane najpóźniej do 14 dnia po zakończeniu okresu Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Partner zostanie poinformowany pisemnie na adres e-mail podany w reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

Nowości wśród formularzy Comperia Doradca

W ComperiaLead cenimy skuteczność Waszych działań, dlatego wprowadzamy zmiany, które mają poprawić komfort pracy przy uzyskaniu jak najlepszych wyników! A, że przy okazji nie lubimy też nudy, oddajemy dziś do Waszego użytku świeżutkie, nowoczesne formularze Comperia Doradca aż dla 5 kategorii produktowych:

 1. Kredyty dla firm
 2. Kredyt samochodowy
 3. Leasing
 4. Ubezpieczenie samochodu
 5. Szybka gotówka

CD_kolage

Nowe landing pages to nie tylko atrakcyjny wygląd, ale przede wszystkim wyższa konwersyjność formularzy!

Dlaczego formularze Comperia Doradca są atrakcyjne dla użytkowników?

 • możliwość porównania wielu ofert i wybór najlepszej – bez wychodzenia z domu
 • bezpłatny kontakt oraz profesjonalna pomoc doradców
 • ograniczenie do minimum wymaganych pól formularza – tylko niezbędne informacje

Dzięki temu klienci otrzymują informacje, którymi są faktycznie zainteresowani!

Wykorzystaj potencjał nowych formularzy i jeszcze dziś rozpocznij aktywne działania na wnioskach Comperia Doradca!

W razie wątpliwości poproś o pomoc swojego Konsultanta. Razem zaplanujecie pracę tak, aby przyniosła Ci jeszcze większe zarobki!

Dziękujemy za udział w Konkursie Comperia Bonus

Konkurs Comperia Bonus dobiegł końca. Nie tylko liczba Uczestników, ale przede wszystkim Wasze wyniki przerosły nasze najśmielsze oczekiwania!

Jakie są kolejne, najważniejsze kroki po zakończeniu działań promujących?

 1. Rozliczenie kampanii Comperia Bonus – do dnia 8. sierpnia.
 2. Wypłata wynagrodzenia – do dnia 26. sierpnia.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu – do dnia 26. sierpnia.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w Panelu Administracyjnym oraz na naszym blogu.

Z Laureatami Konkursu skontaktujemy się mailowo.

A tymczasem serdecznie Wam dziękujemy za aktywne uczestnictwo. Kolejny konkurs ComperiaLead.pl już wkrótce, o szczegółach będziemy informować na bieżąco na blogu oraz na portalach społecznościowych.

Zapraszamy do obserwowania naszych profili!

thank_you

© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent