*/ ?>
Nowa era zarabiania!
Działaj aktywnie z ComperiaLead.pl
Generuj narzędzia - promuj w sieci - zarabiaj z ComperiaLead! Tylko 3 kroki do sukcesu!

Regulamin Konkursu ComperiaLead.pl oraz Raiffeisen Bank Polska S.A.

§1

 1. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dot. ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
 2. Niniejszy Konkurs  (?Konkurs?) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).

§2

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale  XIII Gospodarczym ? rejestrowym pod numerem 0000390656, NIP: 951 220 9854, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 133.595,00 złotych (?Organizator?) wraz z Raiffeisen Bank Polska S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, Spółka Akcyjna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 2.207.461.050,00
 2. Fundatorem nagród jest współorganizator Konkursu Raiffeisen Bank Polska S.A.
 3. ?Okres Promocyjny? rozpoczyna się  01 grudnia 2012 roku i trwa do 22 grudnia 2012 roku.  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu.

§3

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby zarejestrowane w Programie Partnerskim ComperiaLead.pl, zwani dalej „Uczestnikami”.
 2. Konkurs polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników w okresie trwania Konkursu ( 01.12.2012 r. – 22.12.2012r.) formularzy Raiffeisen Bank, w taki sposób, aby jak największa ilość użytkowników Internetu w trakcie trwania Konkursu ( 01.12.2012 r. ? 22.12.2012r.) założyła 3-miesięczną lokatę z 7% Raiffeisen Bank Polska S.A.
 3. Konkurs nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Comperia.pl oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. a także ich rodziny.
 5. Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Konkursu w wyniku naruszenia zasad promowania lub naruszenia zasad Regulaminu ComperiaLead.pl

§4

 1. Nagrody zostaną przyznane w następującej kolejności:
  a)      1 miejsce: 500 zł za założenie minimum 15 lokat
  b)      2 miejsce: 400 zł założenie minimum 10 lokat
  c)      3 miejsce: 300 zł założenie minimum 5 lokat
 2. Zwycięzcami zostają Partnerzy, których użytkownicy założą największą ilość 3-miesięczych lokat na 7% Raiffeisen Bank Polska S.A. , przy zachowaniu minimalnego progu o którym mowa w §4 ust.1.
 3. Lokata, która jest przedmiotem konkursu musi zostać założona z przez Internet ze strony: https://wnioski.raiffeisen.pl/lokata7?affId=Comperia&utm_content=link_textowy1&utm_medium=cpm&utm_campaign=Lokata7&utm_source=Comperia. Lokata może zostać założona  wyłącznie przez nowych Klientów, którzy przez ostatnie 12 miesięcy nie posiadali w Raiffeisen Bank Polska S.A. innych produktów.
 4. Każdemu Partnerowi w ramach Konkursu przysługuje nie więcej niż jedna nagroda.
 5. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcy po otrzymaniu ostatecznych raportów dostarczonych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. wraz z wynagrodzeniem przysługującym po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.

§ 5

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa Partnerów w Konkursie.
 2. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.comperialead.pl. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając na adres konsultant@comperialead.pl  prośbę o wysłanie Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem  będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

§ 6

 1. Dane Klientów będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Partnerów uczestniczących w Konkursie jest Organizator, zaś przetwarzanie przez podmiot działający na zlecenie administratora w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych danych Partnerów następować będzie wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego Konkursu.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§7

 1. Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres emailowy: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja ? Konkurs ComperiaLead.pl
 2. Reklamacje mogą być składane najpóźniej do 14 dnia po zakończeniu Okresu Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres email, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Partner zostanie poinformowany pisemnie na adres emailowy podany w reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

Wyróżnij się na Święta z ComperiaLead.pl

Od dziś świąteczne szaleństwo zagościło także na narzędziach dostępnych w ComperiaLead.pl. W ofercie świątecznej  został udostępniony bogaty wybór specjalnie przygotowanych na ten okres widgetów:

 • Świąteczne Widgety – Kredyty gotówkowe
 • Świąteczne Top 10 – Kredyty gotówkowe
 • Świąteczne Widgety simple_view – Kredyty gotówkowe
 • Świąteczne MultiWidgety

Nasi Partnerzy mają unikalną szansę wyboru odpowiedniego rodzaju narzędzia, dopasowania szaty graficznej idealnie dla swojej witryny i zwiększenia swojego wynagrodzenia!

Jeszcze dziś zachęcamy Partnerów do zamieszczania świątecznych widgetów na swojej stronie i zwiększenia wynagrodzenia w okresie przedświątecznym na kredytach gotówkowych!

Pozdrawiamy,
Zespół ComperiaLead.pl

Zmiana w Regulaminie Programu Partnerskiego ComperiaLead.pl

Uprzejmie informujemy, że do Regulaminu Programu Partnerskiego ComperiaLead.pl został wprowadzony zapis dotyczący terminu wystawiania faktur/rachunków przez Partnerów.

Treść § 6 ust.12 otrzymuje następujące brzmienie:

” Partner zobowiązany jest do wystawiana rachunków/faktur bezpośrednio po każdym zakończonym okresie rozliczeniowym w przypadku, gdy kwota jego wynagrodzenia wynosi co najmniej 150 zł brutto.”

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Regulaminem.

 

Pozdrawiamy,
Zespół ComperiaLead.pl

 

Ostatnie dni wielkiego konkursu Tour de ComperiaLead!

Informacja o zmianie statusów w ComperiaLead.pl

W Panelu Administracyjnym została udostępniona informacja o nowych statusach dla wniosków.

Podczas weryfikacji formularzy kontaktowych, wnioski przyjmą następujące statusy:

 • Wejście –  kliknięcie w formularz.
 • Przekazany do banku – oznacza prawidłowo wypełniony przez użytkownika formularz kontaktowy, który został przekazany do banku.
 • Trwa weryfikacja – bank kontaktuje się z klientem z formularza, w celu weryfikacji wniosku.
 • Oczekuje na rozliczenie– wniosek został zweryfikowany pozytywnie przez bank i zaakceptowany, oczekuje na ostateczne rozliczenie w Programie Partnerskim.
 • Rozliczony – wniosek został rozliczony przez bank.
 • Oczekuje na wypłacenie – oznacza, że wynagrodzenie za poprawny wniosek zostało przekazane do wypłaty.
 • Wypłacony – wynagrodzenie zostało wypłacone Partnerowi.
 • Odrzucony – wniosek zweryfikowany negatywnie przez bank.

Wprowadzona modyfikacja stwarza możliwość oszacowania wynagrodzenia, a także zaplanowania dalszych działań marketingowych.

Zachęcamy do zapoznania się z nową ulepszoną funkcjonalnością.

Pozdrawiamy,
Zespół ComperiaLead.pl

Zmiana statusów w ComperiaLead.pl

Drodzy czytelnicy,

Wkrótce w Panelu Administracyjnym Programu Partnerskiego  ComperiaLead.pl zostaną udostępnione nowe statusy Twoich wniosków.

Wprowadzona modyfikacja pozwoli na bieżące śledzenie kolejnych etapów weryfikacji formularzy kontaktowych przez bank. ?Jest to unikalne rozwiązanie, dzięki któremu otrzymasz przejrzystą informację o tym w jakiej fazie akceptacji znajduje się każdy Twój wniosek.

Dzięki nowym statusom będziesz mógł szybciej oszacować swoje wynagrodzenie!

Więcej informacji na temat zmian już wkrótce.

 

Pozdrawiamy,
Zespół ComperiaLead.pl

© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent