*/ ?>
Nowa era zarabiania!
Działaj aktywnie z ComperiaLead.pl
Generuj narzędzia - promuj w sieci - zarabiaj z ComperiaLead! Tylko 3 kroki do sukcesu!

W lutym WYBIERZ mBank! ZGARNIJ 200 zł za KAŻDE 5 założonych i transakcyjnych kont

Jak to działa?

 1. W Konkursie mogą wziąć udział członkowie Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 2. Czas trwania Konkursu: od 1 do 29 lutego 2024 r.
 3. Aby otrzymać nagrodę, uczestnik konkursu musi dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, którzy z jego polecenia zdecydują się na założenie wskazanego konta w mBanku, spełniając warunki Regulaminu.
 4. Za każde 5 założonych i transakcyjnych kont osobistych, spełniających warunki określone w Regulaminie, zarejestrowane w okresie trwania Konkursu, uczestnikowi zostanie przyznane wynagrodzenie w wysokości 200 zł.
 5. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.

Regulamin konkursu mBank

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu mBank jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673 Warszawa), przy ul. Konstruktorskiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000280165, NIP: 951 -220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 351 178,80 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.
 2. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz uprawnienia Organizatora.
 3. Konkurs mBank, zwany dalej „Konkursem” polega na promowaniu przez Uczestników w lutym 2024 r. kampanii reklamowych konta osobistego mBank eKonto, dostępnego w tabeli prowizji pod adresem: http://www.comperialead.pl/kampania.html?oferta=1742&produkt=ko; w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby tych kont, zgodnie z definicją: Prowizja naliczana za założenie konta w LUTYM i wykonanie co najmniej PIĘCIU (5) TRANSAKCJI W LUTYM => transakcje bezgotówkowe: kartą i/lub BLIKiem i/lub płatność telefonem, i/lub przelew inicjowany przez klienta (nie wliczamy przelewów wewnętrznych).
 4. Konkurs trwa od 1 do 29 lutego 2024 r.
 5. Informacja o podsumowaniu Konkursu zostanie opublikowana na blogu ComperiaLead: http://blog.comperialead.pl/. Uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 6. Za każdy wniosek o Konto, który spełni warunki Konkursu Uczestnik otrzymuje wynagrodzenie zgodnie ze stawką podaną w Tabeli Prowizji, przy czym Organizator zastrzega, że Uczestnik może wziąć udział w konkursie polegającym na tym, że za każde 5 rozliczonych kont osobistych użytkownik dostaje 200 zł (słownie: dwieście złotych).
 7. Pojęcie Panel Administracyjny – oznacza stronę URL http://www.comperialead.pl, na której zostaną wyszczególnione wszystkie Produkty, które mogą być oferowane przez Partnerów.
 8. Pojęcie Program Partnerski określa zasady współpracy pomiędzy reklamodawcą a partnerem promującym produkty finansowe oraz pozafinansowe za pomocą udostępnionych narzędzi w zamian za wynagrodzenie.

§2 Zasady Konkursu

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski, które poprzez dokonanie rejestracji przystąpiły do Programu Partnerskiego, zwane dalej: „Uczestnicy”.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora, pracownicy Banku, Pośrednicy kredytowi i ich pracownicy oraz wszelkie inne osoby, mające dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na przebieg oraz wynik Konkursu.
 3. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu.
 4. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.
 5. Rozpoczęcie promocji Konta, a tym samym wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 6. Uczestnik nie ma prawa przeniesienia obowiązków i/lub praw przyznanych mu na mocy niniejszego Regulaminu, na inne osoby lub podmioty.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Kwoty, jakie uzyskał Uczestnik w ramach udziału w Konkursie zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym w ciągu 25 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 2. W przypadku udziału w Konkursie osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, to na nich spoczywa obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wygranej z właściwym urzędem skarbowym. Premia otrzymana w Promocji stanowi przychód z innych źródeł podlegający
  opodatkowaniu na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (teks jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.
 3. Wszelkie działania Uczestnika, naruszające postanowienia Regulaminu, mogą stanowić podstawę do wykluczenia Uczestnika przez Organizatora, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Konkursu, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: konsultant@comperialead.pl z tytułem: Reklamacja – „Konkurs mBanku”.
 6. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia prawidłowej reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Reklamacja prawidłowa to taka, która zawiera: a) dane osobowe uczestnika, b) opis stanu faktycznego, c) zarzuty. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.
 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację w Panelu Administracyjnym, na blogu ComperiaLead oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
 9. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, w Panelu Administracyjnym oraz na blogu ComperiaLead. Regulamin Konkursu będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres konsultant@comperialead.pl.

Konkurs „Moc korzyści z eKontem”

mbank

Szczegóły Konkursu „Moc korzyści z eKontem”

 1. Konkurs jest skierowany do Uczestników Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 2. Czas trwania Konkursu: od 11 do 31 lipca 2016 r.
 3. Konkurs „Moc korzyści z eKontem” polega na promowaniu formularzy mBanku, przez Uczestników, w taki sposób, aby doprowadzić do założenia jak największej liczby rachunków osobistych „mBank – eKonto mobilne moneyback” i „eKonto mobilne”, spełniających warunki Regulaminu.
 4. Za każde założone eKonto mobilne moneyback oraz eKonto mobilne, spełniające warunki określone w Regulaminie, zarejestrowane w okresie trwania Konkursu, Uczestnikowi zostanie przyznane wynagrodzenie zgodne ze stawką podaną w Tabeli Prowizji w Panelu Administracyjnym ComperiaLead.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 września 2016 r.
 6. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
 7. Do udziału w Konkursie niezbędne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu Konkursu.

 

Promuj konta mBanku i zdobądź jedną z nagród głównych!

 • I miejsce – 1 500 zł
 • II miejsce – 1 000 zł
 • III miejsce – 500 zł

Jakie korzyści oferuje „eKonto” w mBanku?

 • Bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł za kartę debetową przy 5 transakcjach w miesiącu,
 • 0 zł za krajowe przelewy w PLN przez internet,
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów Euronet, BZ WBK S.A., Planet Cash,
 • nawet 500 zł zwrotu w promocji za korzystanie z eKonta.

Nie masz jeszcze konta w ComperiaLead? Nie czekaj, zarejestruj się już dziś!

Promocja z kredytem gotówkowym mBanku została rozstrzygnięta!

Rozwiazanie_konkursu_MBANK

Promocja z kredytem gotówkowym mBanku została dziś rozstrzygnięta! Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!

Premie są już widoczne w Panelu Administracyjnym Partnera w zakładce Wynagrodzenia. Laureatów poinformowaliśmy o wygranej indywidualnie drogą mailową.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w promocji oraz serdecznie gratulujemy Zwycięzcom! A tymczasem wszystkich z Was, którzy czują niedosyt wygranej, zapraszamy do udziału w pozostałych akcjach ComperiaLead!

Ale to ciągle nie wszystko – już szykujemy dla Was kolejną, wielką niespodziankę! O szczegółach będziemy informować na bieżąco na naszym blogu oraz na profilach społecznościowych.

Nowa promocja z kredytem gotówkowym w mBanku

mbank_04

Szczegóły Promocji z kredytem gotówkowym w mBanku

 1. Promocja jest skierowana do Uczestników Programu Partnerskiego ComperiaLead.
 2. Czas trwania Promocji: od 08 kwietnia do 29 maja 2015 r.
 3. Promocja z kredytem gotówkowym mBanku polega na promowaniu formularzy mBank, przez Uczestników, w taki sposób, aby doprowadzić do udzielenia jak największej liczby kredytów gotówkowych, spełniających warunki Regulaminu.
 4. Za każdy poprawnie wypełniony wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego, spełniający warunki określone w Regulaminie, Uczestnikowi zostanie przyznane wynagrodzenie zgodne ze stawką podaną w Tabeli Prowizji w Panelu Administracyjnym ComperiaLead. Dodatkowe wynagrodzenie w modelu CPS zostanie przyznane od wartości udzielonego kredytu.
 5. Wyniki Promocji zostaną ogłoszone do dnia 15 lipca 2015 r.
 6. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
 7. Do udziału w Promocji niezbędne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu Promocji.

Weź udział w promocji i zgarnij ekstra kasę!

 • próg I: 400 zł – od pięciu do dziesięciu sprzedaży kredytów gotówkowych,
 • próg II: 600 zł – od jedenastu do piętnastu sprzedaży kredytów gotówkowych,
 • próg III: 800 zł – od szesnastu do dwudziestu sprzedaży kredytów gotówkowych,
 • próg IV: 1000 zł – od dwudziestu jeden do dwudziestu pięciu sprzedaży kredytów gotówkowych,
 • próg IV: 1200 zł – za sprzedaż co najmniej dwudziestu sześciu kredytów gotówkowych,
 • 100 zł za dostarczenie co najmniej dziesięciu poprawnie wypełnionych wniosków o udzielenie kredytu gotówkowego (CPL).

Jakie korzyści oferuje promocyjny kredyt gotówkowy w mBanku?

 • Kredyt gotówkowy od 500 zł do 150 000 zł,
 • Pieniądze szybko i wygodnie na dowolny cel
 • Dogodny okres kredytowania: od 3 do 84 miesięcy
 • Oprocentowanie 0% – promocja kredytu o okresie spłaty do 12 m-cy
 • Atrakcyjne oprocentowanie kredytu o okresie spłaty powyżej 12 m-cy
 • Bez wychodzenia z domu – całkowicie online,
 • Oferta dla nowych i obecnych klientów mBanku.

Nie masz jeszcze konta w ComperiaLead? Nie czekaj, dokonaj rejestracji już dziś!

© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent