*/ ?>

Ważna informacja o sposobie rozliczania podatku przychodowego za rok 2014 – pytania i odpowiedzi

W związku ze zbliżającym się terminem dostarczenia deklaracji PIT za rok 2014, oraz w nawiązaniu do pojawiających się od Państwa pytań dotyczących sposobu rozliczenia się z współpracy z Comperia.pl, przypominamy, że nie będziemy wystawiali i przekazywali Państwu informacji PIT-8C, dotyczących wypłaconych kwot z tytułu najmu powierzchni na Państwa stronach internetowych za 2014 rok. Rozliczenia podatkowego przychodów z udostępnienia miejsca na stronach WWW powinni Państwo dokonać we własnym zakresie na podstawie posiadanych dokumentów.

Poniżej zamieszczamy najczęściej zadawane pytania związane z obowiązującymi zmianami wraz z odpowiedziami:

1. Dlaczego nie otrzymam od Comperia.pl PIT-8C pomimo wcześniejszych zapewnień?

W komunikacie z 22 grudnia 2014 roku poinformowaliśmy Państwa, że niezależnie od wydanej przez Ministra Finansów interpretacji kwalifikującej przychody z wynajmu miejsca na stronach internetowych, jako przychody z najmu, za rok 2014 wystawimy Państwu jeszcze informacje roczne PIT-8C, w których przychody te zostaną wykazane jako przychody z innych źródeł.

Jednakże w związku z pojawiającymi się wątpliwościami, co do zasadności takiego postępowania zasięgnęliśmy dodatkowych konsultacji, m.in w Krajowej Informacji Podatkowej. Z uzyskanych informacji wynika, że organy podatkowe co do zasady przyjmują interpretację Ministra jako akt obowiązujący i oczekują od podatników bezzwłocznego zastosowania się do jej brzmienia.

Oznacza to, że rozliczenie podatku na podstawie PIT-8C, a tym samym wpisanie przychodu w rozliczeniu rocznym tak jak dotychczas w pole „z innych źródeł”, będzie niezgodne z prawem.

2. Z czego wynikają powyższe zmiany oraz co powinienem zrobić w zaistniałej sytuacji?

Zmiana sposobu rozliczania podatku od przychodów osiąganych ze współpracy z Comperia.pl S.A. wynika wyłącznie z decyzji Ministerstwa Finansów.

W związku z tym, że interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 5.09.2014 roku dot. sposobu rozliczania podatku od przychodu z udostępnienia powierzchni na stronie internetowej (sygn. DD2/033/55/KBF/14/RD-75000) budzi wątpliwości i prowokuje wiele pytań, raz jeszcze skontaktowaliśmy się z Ministerstwem Finansów za pośrednictwem Krajowej Informacji Podatkowej oraz z kilkoma Urzędami Skarbowymi.

Krajowa Informacja Podatkowa uznała, że na mocy wspomnianej interpretacji Ministra Finansów w Państwa sytuacji konieczne jest rozliczenie podatku od przychodu z udostępnienia powierzchni na stronie internetowej z tytułu „najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze” na formularzu PIT-36 w części D.1, pozycja 6., pola 69-73 (PIT-36 złożyć należy również: prowadząc najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę lub zawierając inną umowę o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach – dotyczy podatników, którzy nie wybrali opodatkowania ryczałtem w zakresie tych umów).

3. Co mam zrobić, jeśli nie wiedziałem o obowiązku regularnego wpłacania zaliczek na poczet podatku w roku 2014?

Krajowa Informacja Podatkowa przyznała, że jeżeli w 2014 roku – mimo niewiedzy wynikającej z braku jednoznacznych przepisów prawa – nie wpłacali Państwo regularnie zaliczek na poczet podatku, to w zależności od interpretacji oraz decyzji właściwego Urzędu Skarbowego mogą zostać Państwu naliczone odsetki od zaległości podatkowych.

Natomiast po decyzji Urzędu Skarbowego o nałożeniu odsetek będą Państwo mogli wnioskować o ich umorzenie.

4. Jak mogę zweryfikować poprawność kwoty przychodu za rok 2014?

Osoby, które chciałyby zweryfikować i potwierdzić kwotę przychodu z tytułu udostępniania Comperia.pl S.A. powierzchni na swoich stronach internetowych w 2014 roku, prosimy o indywidualny kontakt pod adresem: konsultant@comperia.pl.

5. Co w przypadku, kiedy pierwszy rachunek wystawiłem w roku 2014 natomiast wypłata wynagrodzenia zrealizowana została w roku 2015?

Jeśli wypłata pierwszego wynagrodzenia nastąpiła w roku 2015, Wydawca nie uwzględnia wynagrodzenia w rozliczeniu za rok 2014.

W rozliczeniu za 2014 r. uwzględnione powinny zostać wszystkie wynagrodzenia, które Wydawca otrzymał w roku 2014.

6. Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat rozliczenia podatku dochodowego za rok 2014?

Więcej informacji mogą Państwo pozyskać poprzez:

Krajowa Informacja Podatkowa (KIP) pod numerem: (22) 330 03 30 dla połączeń z telefonów komórkowych lub 801 055 055 dla połączeń z telefonów stacjonarnych

– właściwy dla Państwa miejsca zameldowania Urząd Skarbowy

– wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej: http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/dzialalnosc/interpretacje-podatkowe/interpretacje-indywidualne

 

 

 

© 2012 - 2024 Blog ComperiaLead
Kredyty, lokaty, konta, pożyczki - porównywarka Comperia.pl Autoa - Kredyty samochodowe - wyszukiwarka kredytów samochodowych Porównywarka kredytów hipotecznych Kontoteka - Konta bankowe Banki.pl - Portal finansowy Comperia Agent